NAŠE SLUŽBY

energeticka_analyza

ENERGETICKÝ AUDIT

Zákonný energetický audit pre veľké podniky alebo účelový energetický audit podľa aktuálnych výziev

4G_5G_district_heating

NÁVRH SYSTÉMOV ZÁSOBOVANIA TEPLOM

Tvorba konceptov 4. a 5. generácie systémov zásobovania teplom pre samosprávy a obytné štvrte

mesto_energetika_koncepcie

ENERGETICKÉ KONCEPCIE A ŠTÚDIE

Nízkouhlíkové stratégie a energetické koncepcie samospráv, energetické a environmentálne štúdie

komin_kotolna_kotol

KONTROLA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Zákonné overenie hospodárnosti kotlov a vykurovacích systémov a optimalizácia prevádzky