energeticka_analyza

ENERGETICKÝ AUDIT

Zákonný energetický audit pre veľké podniky alebo účelový energetický audit podľa aktuálnych výziev

4G_5G_district_heating

NÁVRH SYSTÉMOV ZÁSOBOVANIA TEPLOM

Tvorba konceptov 4. a 5. generácie systémov zásobovania teplom pre samosprávy a obytné štvrte

mesto_energetika_koncepcie

ENERGETICKÉ KONCEPCIE A ŠTÚDIE

Nízkouhlíkové stratégie a energetické koncepcie samospráv, energetické a environmentálne štúdie

komin_kotolna_kotol

KONTROLA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Zákonné overenie hospodárnosti kotlov a vykurovacích systémov a optimalizácia prevádzky

Tvoríme tím nezávislých energetických špecialistov

innovative_energy_Patrik

Patrik Uhrík

Energetický audítor a konzultant

Patrik vyštudoval energetické inžinierstvo na VUT v Brně, pričom si štúdium osladil zahraničným pobytom na univerzite Mondragon v Španielsku. Patrik sa snažil poctivo zbierať skúsenosti už počas štúdia ako projektant tepelných celkov alebo ako trainee pri stavbe elektrárne vo švédskom Värö. Po skončení školy vhupol do veľkej energetiky a staral sa o fluidné kotly v závode v Mladej Boleslavi. Odtiaľ sa vrátil späť na Slovensko do kancelárie a stal sa tajomníkom sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu. Momentálne je na voľnej nohe a tvorí tím Innovative Energy.  

Vízia bez akcie je len snením. Akcia bez vízie je nočnou morou.

Japonské príslovie
Filip IE

FILIP VILGA

ENERGETICKÝ AUDÍTOR A KONZULTANT

Filip študoval energetiku na VUT v Brně a semester aj na Mälardalen University vo švédskom Västerås. Počas školy pracoval ako návrhár tepelných sústav a skúsil si aj stáž v teplárni v dánskom meste Aarhus. Po ukončení študentského života sa zamestnal ako projektový inžinier výmenníkov tepla vo firme v Prahe. V poslednom období sa venoval tvorbe energetických štúdií pre neziskovú organizáciu Priatelia Zeme – CEPA. Predtým než sa stal freelancerom v tíme Innovative Energy si stihol ešte rozšíriť obzory niekoľko mesačným putovaním po juhovýchodnej Ázii.    

Keď si sám naštiepeš drevo, zahreješ sa dvakrát.

Henry Ford